WATCH: Georgia's Nolan Smith talks about tough win