PHOTOS: Trees Atlanta plants green future in Avondale Estates