Valedictorians: Khya Morton, Cristo Rey Atlanta Jesuit High School

Khya Morton is the valedictorian at Cristo Rey Atlanta Jesuit High School in Atlanta.